Komisijoje įdiegta pareiškėjų konsultavimo sistema, kuria siekiama padėti pareiškėjui geriau suprasti teikiamų skundų (prašymų) formos ir turinio reikalavimus.    

Darbo dienomis Komisijos priimamajame darbuotojai konsultuoja asmenis administracinių bylų teisenos, išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarkos, centrinių ir teritorinių valstybinio administravimo institucijų kompetencijos bei kitais viešosios teisės klausimais.  

Pareiškėjų ir kitų asmenų priėmimo Komisijoje laikas:

pirmadienį-ketvirtadienį                  nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val. iki 17 val.

penktadienį                                         nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val. 

Klausimus Komisijai taip pat galite užduoti raštu, bendruoju elektroniniu paštu info@vagk.lt arba telefonu 8-5 2684 050. 

 

Atnaujinta: 2016, liepos 5, 9.53