Skundžiama institucija:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija