Skundžiama institucija:

VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“