Skundžiama institucija: Nacionalinė mokėjimo agentūra.