Skundžiama institucija:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba